Via Sotra

Sotrasambandet

-bedrer transportmulighetene mellom Sotra og Bergen

Meld interesse

Meld interesse

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Via Sotra
  • Via Sotra

Sotrasambandet skal utvikle veinettet i området, og blir en stor forbedring for alle trafikanter mellom Sotra i Øygarden kommune og Loddefjord i Bergen kommune.

I tillegg til ny firefelts Sotrabru, inkluderer Sotrasambandet blant annet veitunneler, gang- og sykkelvei, kollektivveier, firefelts hovedveier, kollektivfelt og gang-og sykkelbruer.

Prosjektet legger grunnlaget for videre vekst og utvikling i regionen.

Les mer om Sotrasambandet på nettsiden til Statens vegvesen.

Via Sotra Ilustrasjon. Statens Vegvesen
Via Sotra Ilustrasjon. Statens Vegvesen

Via Sotra – et samarbeid mellom flere aktører

Via Sotra er et internasjonalt entreprenørfellesskap som Statens vegvesen har kvalifisert videre til avklarings- og tilbudsfasen om kontrakten på rv. 555 Sotrasambandet.

Via Sotra består av spanske Acciona Concesiones S.L., sveitsiske Implenia Switzerland Ltd. og franske VINCI Concessions S.A.S. og VINCI Highways S.A.S.

Acciona, Implenia og Vinci er alle etablert i Norge og er blant annet involvert i utbygging av store, komplekse infrastrukturprosjekter innen jernbane, vei og fornybar energi.

Kontrakten blir etter planen signert sommeren 2021 med byggestart høsten 2021. Kontrakten har en anslått verdi på rundt 17 milliarder kroner.

VINCI er en global aktør innen konsesjoner og kontrakter, og sysselsetter 222.000 mennesker i rundt 100 land. Selskapet designer, finansierer, bygger og drifter infrastruktur og fasiliteter som bidrar til å forbedre folks hverdag og mobilitet.

VINCI er opptatt av hele bildet; I tillegg til økonomiske og finansielle resultater har selskapet forpliktet seg til å operere på en miljømessig og sosialt ansvarlig måte. Siden VINCIs prosjekter har en offentlig interesse er dialog med selskapets interessenter helt sentralt i gjennomføringen av forretningsaktivitetene. Målet til VINCI er således å bygge langsiktig verdi for sine kunder, aksjonærer, ansatte og partnere, og for samfunnet som helhet. Les mer på www.vinci.com.

I Norge er VINCI til stede med VINCI Energies. Selskapet konsentrer kompetansen sin innen tre virksomhetsområder: infrastruktur, industri og inspeksjon. Les mer på nettsiden.

Implenia Norge er en del av konsernet Implenia Group, som er den ledende leverandøren av bygg- og anleggstjenester i Sveits. Implenia er et entreprenørselskap som spesialiserer seg på komplekse infrastrukturprosjekter i Norge. Implenia Norge har rundt 600 medarbeidere, og kan vise til mange års erfaring og ekspertise innen komplekse infrastrukturprosjekter i hele landet. Vi tilbyr tjenester innen vei- og grunnarbeid, vann og avløp, betongkonstruksjoner, bruer, tunneler og bergrom, vann- og frostsikring, fjellsikring og miljøtjenester.

Implenia Norge har hovedkontor på Lysaker i Oslo. Selskapet har også kontorer i Bergen, Stavanger, Ålesund, Stjørdal, Brønnøysund, Mo i Rana og Bodø, samt hovedverksted og lager på Dal i Akershus. Implenia Norge AS omfatter i tillegg datterselskapene Norbridge AS og Midtnorsk Betongsprøyting AS. Les mer på norway.implenia.com

ACCIONA er et globalt selskap som utvikler og forvalter bærekraftige infrastrukturløsninger, spesielt innen fornybar energi. Virksomheten spenner over hele verdikjeden, fra design og bygging til drift og vedlikehold. Ved å benytte selskapets tekniske kompetanse og innovative løsninger, er målet til ACCIONA å lede overgangen til en lavkarbon-økonomi og bidra til en bedre planet. Med tilstedeværelse i flere enn 60 land og inntekter på 7,191 milliarder euro i 2019, arbeider selskapet for å bidra til økonomisk og sosial utvikling i omgivelsene det opererer i.

I Norge er ACCIONA involvert i flere store prosjekter innen jernbane (Follobaneprosjektet, Sandbukta–Moss–Såstad) og vei (Ranheim-Værnes i Trondheim).  Les mer på selskapets nettside.

Underleverandører

Via Sotra ønsker å komme i kontakt med underleverandører.

Er du interessert i å bidra til byggingen av Sotrasambandet? Meld din interesse her!

Meld interesse

Meld interesse

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Illustrasjonsfilm fra Statens vegvesen om Sotrasambandet

Animasjonen viser hvordan Sotrasambandet skal bygges i samsvar med reguleringsplanen. Video: Statens vegvesen